Peter Tack
Ontmoet de auteur

Peter Tack

Peter Tack is civiel ingenieur en bedrijfskundige. Hij is sinds 1991 verbonden aan de School of Business and Economics van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Over Peter Tack

Peter Tack is civiel ingenieur (Technische Universiteit Delft) en bedrijfskundige (Erasmus Universiteit Rotterdam). Hij studeerde een jaar in de USA, aan de Colorado State University, en deed een praktijkstage in Japan.

Sinds 1991 is hij verbonden aan de Economische Faculteit (nu de School of Business and Economics) van de Vrije Universiteit Amsterdam. Naast zijn onderwijs en onderzoek was hij lid van de Onderwijsbegrotingscommissie, de Examencommissie en de VU-brede Projectgroep Onderwijskwaliteit.

Als initiator van het Postacademisch Onderwijs Management van Brancheorganisaties en Beroepsverenigingen leidde hij van 1995 tot 2006 een leergang voor medewerkers van belangen- en koepelorganisaties. Daarvoor is hem het erelidmaatschap toegekend van Verenigingsprofessionals Nederland. Hij is coauteur of redacteur van enkele boeken op dit terrein en schrijft in het VerenigingsMagazine, hét vaktijdschrift voor verenigingskunde.

Eerder in zijn loopbaan werkte Peter in beleidsfuncties bij enkele ministeries van de Rijksoverheid, als studiebegeleider bij de Open Universiteit, als onderwijs- en examenontwikkelaar voor het NCOI en was hij medeoprichter en managing partner van een adviesbureau voor management en beleid.

Contactgegevens