Procesmanagement in de praktijk

Dit boek verschaft inzicht in het managen van de processen die essentieel zijn voor elke moderne organisatie. De nieuwste kennis en theorie uit het vakgebied zijn voor u gebundeld, u […]

Auteur(s): Hugo Hendriks
Bindmethode: Gebonden
Taal: Nederlands
Druk: 2e
ISBN: 9789055163373
Prijs: € 66,25
Aantal pagina’s: 446 pagina's

Samenvatting

Dit boek verschaft inzicht in het managen van de processen die essentieel zijn voor elke moderne organisatie. De nieuwste kennis en theorie uit het vakgebied zijn voor u gebundeld, u beter in staat de efficiëntie en effectiviteit van werkprocessen binnen uw organisatie te optimaliseren.

Het boek bestaat uit twee prettig leesbare delen. Deel I vormt de basis en legt uit hoe u procesmanagement in vier stappen kunt toepassen in uw organisatie: plan, do, check en act. Deze stappen vormen samen een cyclus, die de organisatie herhaaldelijk zal doorlopen. De PDCAcyclus van procesmanagement is vertaald in de volgende stappen: processen beschrijven, besturen, analyseren en verbeteren. Elk hoofdstuk uit deel I behandelt één stap. Een fictief bedrijf vormt de rode draad in het verhaal, zodat de vertaling naar de praktijk direct zichtbaar wordt.

In deel II gaat u dieper in op de materie en u leert hoe u processen kunt analyseren en verbeteren vanuit het perspectief van Six Sigma, Lean Management en de systeemtheorie. Dit boek beschrijft geen ideaalbeeld dat nagestreefd moet worden, maar de dagelijkse realiteit en de problemen die zich daarin voordoen. Daarom is ook een hoofdstuk gewijd aan probleemoplossingstechnieken. Zowel creativiteits-, onderzoeks- als beslissingstechnieken komen daarin aan bod.

Om processen daadwerkelijk te verbeteren, heeft een organisatie de bereidheid van haar medewerkers nodig. Het laatste hoofdstuk gaat daarom in op de veranderkundige aanpak van procesmanagement. U leest hoe u zelf de betrokkenheid van uw medewerkers kunt vergroten en hoe u veranderingen van processen kunt aanpakken. Tot slot is in een appendix nog een verdieping gegeven over de toepassing van data-analyse met behulp van een statistisch pakket, zodat u leert beslissingen te baseren op feiten.

Na het lezen van dit boek bent u in staat om met verschillende technieken de processen in uw organisatie te professionaliseren.

Inhoudsopgave

Deel I Procesmanagement

1 Procesmanagement
Kernstof
1.1 Procesmanagement in de praktijk
1.2 Vier bijzondere kenmerken van processen
1.3 Relatie met kwaliteitsmanagement
1.4 Sociaal-dynamisch perspectief
1.5 Volwassenheid van organisaties
1.6 De focus van procesmanagement
1.7 Vragen en opdrachten
1.8 Extra: Catharina Ziekenhuis Eindhoven
1.9 Antwoorden
Literatuur

2 Processen beschrijven
Kernstof
2.1 Procesarchitectuur bepalen
2.2 Proceskenmerken vastleggen
2.3 Procesbeschrijvingen borgen
2.4 Vragen en opdrachten
2.5 Extra: Praktijkcase Laura Metaal
2.6 Antwoorden
Literatuur

3 Processen besturen
Kernstof
3.1 Organisatiestrategie vaststellen
3.2 Procesdoelen formuleren
3.3 Stuurinformatie genereren
3.4 Proces besturen
3.5 Processturing in de praktijk
3.6 Vragen en opdrachten
3.7 Extra: Praktijkcasus Woningcorporatie Goed Wonen Gemert-Bakel
3.8 Antwoorden
Literatuur

4 Processen analyseren
Kernstof
4.1 Analyse van de effectiviteit van procesmanagement
4.2 Analyse van het procesverloop
4.3 Analyse van de performance van een proces
4.4 Analysetechnieken
4.5 Vragen en opdrachten
4.6 Extra: Praktijkcasus Thomas Regout International
4.7 Antwoorden
Literatuur

5 Processen verbeteren
Kernstof
5.1 Aspecten die een rol spelen bij het verbeteren van processen
5.2 Specifieke verbetermethoden
5.3 Integrale verbetermethoden
5.4 Innovatie en vernieuwing
5.5 Vragen en opdrachten
5.6 Extra: Praktijkcasus PLUS André en Joyce van Reijen
5.7 Antwoorden
Literatuur

Deel II Analyseren en verbeteren van processen

6 Six Sigma
Kernstof
6.1 Normale verdeling
6.2 Ontstaan en ontwikkeling van Six Sigma
6.3 Grondbeginselen van Six Sigma
6.4 Instrumenten van Six Sigma
6.5 Uitvoering geven aan Six Sigma
6.6 Vragen en opdrachten
6.7 Extra: Praktijkcasus Desso
6.8 Antwoorden
Literatuur

7 Lean Management
Kernstof
7.1 Ontstaan van Lean Management
7.2 Grondbeginselen van Lean Management
7.3 Leaninstrumenten
7.4 Lean Management in andere sectoren
7.5 Vragen en opdrachten
7.6 Praktijkcasus: CleanLeaseFortex
7.7 Antwoorden
Literatuur

8 Systeemtheorie
Kernstof
8.1 Algemene systeemtheorie
8.2 Systeemtheorie en procesmanagement
8.3 De tijdsfactor in het systeem
8.4 Rekenkundige benadering van het systeemgedrag
8.5 Vertaling naar de praktijk
8.6 Vragen en opdrachten
8.7 Extra: Praktijkcase IJK BV
8.8 Antwoorden
Literatuur

9 Probleemoplossingstechnieken
Kernstof
9.1 Creativiteitstechnieken
9.2 Onderzoeksmethoden
9.3 Besluitvormingstechnieken
9.4 Vragen en opdrachten
9.5 Extra: Praktijkcase Tilburg University
9.6 Antwoorden
Literatuur

10 Veranderkundige aanpak
Kernstof
10.1 Wat is veranderen?
10.2 Hoe om te gaan met weerstand?
10.3 Stappenplan voor een veranderproces
10.4 Generieke aanpak voor het verbeteren van processen
10.5 Nabeschouwing
10.6 Vragen en opdrachten
10.7 Extra: Praktijkcase Viggo
10.8 Antwoorden
Literatuur

Appendix Six Sigma data-analyse

Over de auteur(s)

Hugo Hendriks

Hugo Hendriks

Ir. Hugo Hendriks MBA (1967) studeerde werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven, met als afstudeerrichting “Ontwerpen van procestechnische installaties”. Na zijn studie vervulde hij diverse managementfuncties in verschillende sectoren (industrie, zakelijke dienstverlening, gemeente, onderwijs, zorg).

Meer over deze auteur

Bestel een beoordelingsexemplaar van dit boek

Als docent, onderwijsontwikkelaar of studiecoördinator zoek je natuurlijk het boek dat goed past bij de opleiding waar je verantwoordelijk voor bent. Om te beoordelen of onze boeken ook voor jou de juiste keuze zijn is het mogelijk om een gratis beoordelingsexemplaar aan te vragen. Wij zijn erg benieuwd naar jouw bevindingen van het boek, daarom nemen we na een maand nog even contact met je op.

Hidden
Naam(Vereist)
Adres(Vereist)
*Het privacy statement van Concept Uitgeefgroep is van toepassing op dit formulier.