A new cup of T social work in innovation

Het sociaal domein is volop in beweging. Bij veel instellingen en organisaties leidt dit tot grote uitdagingen voor onder meer hulpverleners, strategisch beleidsadviseurs, leidinggevenden en bestuurders. Hetzelfde geldt voor degenen […]

Auteur(s): Kees Verhaar, Martin Berk, Janet van Den Bergh
Bindmethode: Gebonden
Taal: Nederlands
Druk: 1e
ISBN: 9789491743610
Prijs: € 36,75
Aantal pagina’s: 248 pagina's

Samenvatting

Het sociaal domein is volop in beweging. Bij veel instellingen en organisaties leidt dit tot grote uitdagingen voor onder meer hulpverleners, strategisch beleidsadviseurs, leidinggevenden en bestuurders. Hetzelfde geldt voor degenen die vanuit de gemeenten het sociaal domein aansturen. Al deze uitdagingen vertalen zich in eisen aan de competenties van die verschillende professionals.

In de dagelijkse praktijk spreekt men in dit verband vaak over het T-profiel, als manier om de nieuwe professional te beschrijven. De verticale poot van de T staat daarbij voor diepgaande, specialistische competenties en de horizontale balk voor brede, generalistische competenties. Maar biedt het T-profiel voldoende toerusting om de transformatie in het sociaal domein te realiseren? Dit boek opent met een analyse, waaruit blijkt dat alleen werken volgens de ‘T’ te beperkt is. Men staat onder meer stil bij de uitdagingen die de veranderingen in het systeem, in de relatie professional-burger en ook die in de dagelijkse uitvoering aan de professional stellen.

Dit boek gaat over social work in innovation. Onder ‘social work’ schaart men alle beroepen binnen het sociaal domein. De term ‘in innovation’ geeft aan dat het gaat om fundamentele veranderingen en dat die nog steeds volop bezig zijn. Vooraanstaande auteurs reiken handvatten aan op het gebied van de presentie-benadering, leren innoveren, morele oordeelsvorming, het werken met wethouders, omgaan met de regels en hun rek, burgerkracht en de eigen passie van een ieder die op het sociaal domein actief is.

Met deze handvatten kunnen de professionals de uitdagingen van het systeem in verandering tegemoet treden. De lessen uit dit boek helpen hen om een belangrijke stap te zetten in de richting van het persoonlijk meesterschap waarnaar ze in een combinatie met een leven lang leren, werken en reflecteren toe zouden moeten groeien.

Over de auteur(s)

Kees Verhaar

Kees Verhaar

Meer over deze auteur
Martin Berk

Martin Berk

Meer over deze auteur
Janet van Den Bergh

Janet van Den Bergh

Meer over deze auteur

Bestel een beoordelingsexemplaar van dit boek

Als docent, onderwijsontwikkelaar of studiecoördinator zoek je natuurlijk het boek dat goed past bij de opleiding waar je verantwoordelijk voor bent. Om te beoordelen of onze boeken ook voor jou de juiste keuze zijn is het mogelijk om een gratis beoordelingsexemplaar aan te vragen. Wij zijn erg benieuwd naar jouw bevindingen van het boek, daarom nemen we na een maand nog even contact met je op.

Hidden
Naam(Vereist)
Adres(Vereist)
*Het privacy statement van Concept Uitgeefgroep is van toepassing op dit formulier.